[:pl]Wczasy dla chodziarzy Nordic Walking[:en]Holidays for Nordic Walking users[:de]Urlaub für Nordic Walking Geher[:ru]Отдых для пешеходов Norddic Walking [:]

[:pl]

Trasa znajduje się w parkowej części miasta. Zaczyna się i kończy przy budynku Centrum Informacji Turystycznej w Bornem Sulinowie. Oznakowana jest dwustronnie, tak aby można było ją przemierzać w obu kierunkach.

Turnusy trwają 1 tydzień rozpoczynają się w sobotę godz 14.00 a kończą w sobotę godz 11.00

Ceny jednostkowe :

 • Pokój 2-osobowy zwykły 120 zł
 • Pokój 2-osobowy Lux 151 zł
 • Pokój 3-osobowy 194 zł
 • Apartament 2-pokojowy 2+1 dla 3 osób 218 zł
 • Apartament 2 pokojowy 2+2 dla 4 osób 240 zł
 • Apartament 3 pokojowy 2+2+1 dla 5 -6 osób 338 zł

 

 • Śniadanie 22 zł
 • Obiadokolacja 27 zł

Trasa “Niebieska” – 3,5 km

Trasa znajduje się w parkowej części miasta. Zaczyna się i kończy przy budynku Centrum Informacji Turystycznej w Bornem Sulinowie. Oznakowana jest dwustronnie, tak aby można było ją przemierzać w obu kierunkach.

Trasa „Zielona”

Szlak zaczyna i kończy się przy skrzyżowaniu: Al. Niepodległości i ul. Wojska Polskiego. Trasa od miejsca początkowego, znajdującego się obok parkingu, do miejsca odpoczynku (3,3 km) pokrywa się ze szlakiem „Czerwonym”. Szlaki biegną leśną drogą gruntową w pobliżu cmentarza komunalnego i zmierzają w głąb byłego poligonu, przecinając szereg dróg leśnych i małych kompleksów wrzosowisk. W pobliżu miejsca wypoczynku trasa skręca ostro w prawo, odłączając się od szlaku „Czerwonego” i zmierza w kierunku Bornego Sulinowa. Wiedzie przez duże kompleksy upraw leśnych. Po ok. 500 m zaczyna się najbardziej urozmaicony odcinek szlaku – na przestrzeni ok. 1,5 km trasa biegnie przez liczne wzgórza, obfitując w strome zejścia i podejścia. Po kolejnym, płaskim odcinku, szlak „Zielony” skręca w prawo, ponownie łącząc się ze szlakiem „Czerwonym” i wspólnie z nim, przez kolejne 300 m, zmierza w kierunku parkingu. Tutaj, po przemierzeniu dystansu 6,4 km, kończy się „Zielony” szlak Nordic Walking i narciarstwa biegowego.

Trasa „Czerwona”

Podobnie jak trasa „Zielona”, szlak „Czerwony” zaczyna się i kończy obok parkingu przy zbiegu Al. Niepodległości i ul. Wojska Polskiego. Następnie szlaki podążają wspólnie drogą leśną w głąb dawnego poligonu. W pobliżu miejsca odpoczynku (3,3 km), trasy szlaków rozłączają się – „Zielony” skręca ostro w prawo, a „Czerwony” biegnie dalej prosto w kierunku zachodnim. Po drodze mija duży paśnik dla zwierzyny łownej (3,7 km) i ambonę myśliwską (5 km). Następnie szlak łączy się ze ścieżką konną (5,15 km). Przemierza urokliwe doliny i wzniesienia byłego poligonu dochodząc do kolejnego miejsca odpoczynku (6,5 km). Po ostrym skręcie w prawo i opuszczeniu ścieżki konnej, trasa zmierza w kierunku punktu wysokościowego (7,4 km). Roztacza się z niego malowniczy widok na duży kompleks leśny byłego poligonu, a w oddali widać zabudowania Bornego Sulinowa. Po stromym zejściu, szlak biegnie obok ogrodzenia otaczającego miejskie ujęcie wody (8,4 km) i przez miejsce ponownego połączenia ze szlakiem „Zielonym” (9,8 km). Zmierza w stronę parkingu, gdzie znajduje się punkt początkowy i końcowy trasy. Tam, po 10 km, szlak „Czerwony” kończy swój bieg.

W okresie zimowym, gdy pokrywa śnieżna jest wystarczająca, szlaki Nordic Walking – „Zielony” i “Czerwony” – pełnią rolę narciarskich tras biegowych. Trasy oznakowane są dwustronnie, tak aby można było je przemierzać w obu kierunkach.

[:en]

Route is being laid in park’s part of town. It starts and finish at a building where Center of Touristic Information in Borne Sulinowo exists. It is marked two-sided to make it possible to go in both directions.

Fixed periods go on one week and begin on every Saturday at 2 p.m. ending week after at 11 a.m.

Price of one week fixed period:

Double-room  (2 persons night+breakfast) = 980 zloty
Double-room segment (3 persons night+breakfast) = 1.470 zloty
Double-room segment (4 persons night+breakfast) = 1.960 zloty
Triple-room segment (5 persons night+breakfast) = 2.450 zloty

+ VAT 8%

Double-room (2 persons night+breakfast+dinner) = 1.330 zloty
Double-room segment (3 persons night+breakfast+dinner) = 1.995  zloty
Double-room segment (4 persons night+breakfast+dinner) = 2.660 zloty
Triple-room segment (5 persons night+breakfast+dinner) = 3.325 zloty

+ VAT 8%

 

 

 

[:de]

Die Tour liegt im Park Viertel der Stadt..Sie fängt beim Informations Zentrum in Borne Sulinowo an. Die Kennzeichnungen sind in beiden Richtungen, so dass sich die Geher in bedein Richtungen bewegen können . Der Turnus dauert eine Woche fängt am Samstag um 14 Uhr an und endet am Samstag um 11 Uhr.

Preise der Wochen Turnuse:

 • Zwei- Personen Zimmer ( 2 Personen Übernachtung + Früstück) = 980 zloty
 • Zwei- Personen Zimmer Segment ( 3 Personen Übernachtung + Früstück) = 1470 zloty
 • Zwei- Personen Zimmer Segment  (4  Personen Übernachtung + Früstück) = 1960 zloty
 • Zwei- Personen Zimmer ( 2 Personen Übernachtung + Früstück + Abendessen) = 1330 zloty
 • Zwei- Personen Zimmer Segment ( 3  Personen Übernachtung + Früstück + Abendessen) = 1995 zloty
 • Zwei- Personen Zimmer Segment ( 4 Personen Übernachtung + Früstück + Abendessen) = 2660 zloty
 • Drei- Personen Zimmer Segment ( 5  Personen Übernachtung + Früstück + Abendessen) = 3.325 zloty

                                                                                                             + VAT 8%

„Blaue” Tour -3,5 km

Die Trasse befindet sich im Parkteil der Stadt. Sie fängt und endet bei der Touristik Information in Borne Sulinowo. Die Kennzeichnung ist zweiseitig, so dass sich die Geher in beiden Richtungen bewegen können.

„Grüne” Tour

Die Tour begint und endet an der Kreuzung der Niepodleglosci Straße und Wojska Polskiego Straße .Die Trasse läuft durch einen Wald Weg in der Nähe des Stadt Friedhofs und führt weiter durch den Truppenübungsplatz, wo wir hinter uns viele Wald Wege ung Heiden lassen. Am Erholungs Platz biegt die Trasse scharf nach rechts ab und führt in die Stadt Borne Sulinowo, durch lang gestreckte Waldgebiete. Nach 500 Metern fängt, der am meisten abwechslungreiche Abschnitt an. Auf der Strecke von 1,5 km erstrecken sich viele Hügel mit vielreichen steilen Abstiegen und Aufstiegen.. Nach einem weiteren flachen Abschnitt biegt die grüne Trasse nach rechts ab, und verbindet sich mit der Roten Trasse, wo beide nach 300 Metern zum Abschluss der Strecke führen. Die Grüne Strecke endet nach 6,4 km und ist nicht nur eine Nordic Walking Trasse sonder auch, im Winter eine Ski-Lauf Trasse.

„Rote” Tour

So wie die grüne Trasse begint die Rote ebenfalls an der Kreuzung der Straße Niepodleglosci Straße und Wojska Polskiego Straße. Danach führt die Strecke durch den ehemaligen Truppenübungsplatz. Am Erholungs Platz nach 3,3 km trennen sich die Wege – der grüne biegt scharf nach rechts ab der rote führt weiter geradeaus, nach Westen. Auf dem Weg.gehen wir an einer Heuraufe (3,7Km) und einem Jagd Hochstand (5 Km)vorbei. Hier bindet sich die Strecke mit einer Pferde Trasse (5,15 Km).Danach durchquert sie ein wunderbares Tal und Hügel des ehemaligen Truppenübungsplatzes. Nach 6,5 Km kommen wir zum zweiten Erholungsplatz an. Nach scharfen abbiegen nach rechts, und verlassen der Pferde Strecke führt die Trasse in die Richtung eines Höhenpunktes(7,4 Km), auf dem wir die ausbreitenen Waldgebiete des ehemaligen Truppenübungsplatzes besichtigen können, in der Weite sehen wir die Stadt Borne Sulinowo. Nach einem Steilen Absieg führt die Trasse neben den Stadt Wasserentnnahmestelle an und verbindet sich weiter mit der grünen Trasse (9,8 Km). Danach endet sie zusammen am Anfangsplatz. Die rote Trasse endet hier nach 10 km.

Im Winter wenn entsprechend viel Schnee fällt tretten die grüne und rote Nordic Walking Strecke als Skilauf Strecken auf . Die Strecken sind beiseitig gekenzeichnet so dass die Läufer sich in beideden Seiten bewegen können.

 

[:ru]

Маршрут Norddic Walking находится в парковой зоне города. Начинается и заканчивается около Центра Туристической Информации в Борном Сулинове. Обозначена с двух сторон так, чтобы можно было её преодолеть в обеих направлениях..

Сменa начинаeтся в субботу в 14.00 и заканчиваeтся через неделю,  в субботу, в 11.00 часов.

Цены недельной смены:

Комната 2-х местная (2 человека ночлег + завтрак) = 980 zloty
Сегмент 2-х комнатный (3 человека ночлег + завтрак) = 1 470 zloty
Сегмент 2-х комнатный (4 человека ночлег + завтрак) = 1 960 zloty
Сегмент 3-х комнатный (5 человек ночлег + завтрак) = 2 450  zloty

Комната 2-х местная (2 человека ночлег + завтрак + обедо-ужин) =  1 330 zloty
Сегмент 2-х комнатный (3 человека ночлег + завтрак+ обедо-ужин) = 1 995 zloty
Сегмент 2-х комнатный (4 человека ночлег + завтрак + обедо-ужин ) = 2 660 zloty
Сегмент 3-х комнатный (5 человек ночлег + завтрак + обедо-ужин) = 3 325  zloty

+ VAT 8%

Маршрут “Голубой” – 3,5 км

Маршрут Norddic Walking находится в парковой зоне города. Начинается и заканчивается около Центра Туристической Информации в Борном Сулинове. Обозначен с двух сторон так, чтобы можно было его преодолеть в обеих направлениях..

Маршрут “ Зелёный”

Маршрут начинается и заканчивается на пересечении Алеи Неподлеглосьци и улицы Войска Польского.В начале, от автостоянки до места отдыха (3,3 км), совпадает с“Красным”  маршрутом. Далее тянется по лесной грунтовой дороге, вблизи городского клатбища, и устремляется в глубь бывшего полигона, пересекая ряд лесных дорог и малых комплексов вереска.Не далеко от места отдыха, маршрут резко сворачивает вправо, отделяясь от “Красного” устремляется в  направлении Борного Сулинова. Тянется через большие комплексы лесных культур. Через 500м начинается наиболее разнообразный отрезок. На протяжении 1,5 км маршрут пробегает  по многочисленным холмам, опускаясь и поднимаясь.После очередного равнинного отрезка, маршрут “ Зелёный” сворачивает вправо, снова соединяясь с  “Красным”, и вместе с ним, через последующие 300 м направляется к автостоянке. Здесь, по преодолению 6,4 км, заканчивается “ Зелёный”  маршрут Norddic Walking  и лыжного бега.

Маршрут „Красный”.

Также, как маршрут “ Зелёный” ,“Красный” , начинается и заканчивается на пересечении Алеи Неподлеглосьци и улицы Войска Польского. Далее тропы тянутся общей лесной дорогой в глубину бывшего полигона .Недалеко от места отдыха (3,3 км), маршруты троп отделяются: “ Зелёная” поворачивает резко вправо, а “Красная” – тянется прямо в западном направлении. Проходит мимо большого пастбища для диких животных (3,7 км), охотничьей вышки (5 км). Далее тропа Norddic Walking  соединяется с конной тропой ( 5,15 км). Преодолевает очаровательные долины и холмы бывшего полигона и приводит к очередному месту отдыха (6,5 км). После резкого поворота вправо, покидая конную тропу, маршрут направляется к самому высокому пункту (7,4 км). С него открывается живописный вид на огромный лесной комплекс бывщего полигона, а вдали видны постройки Борного Сулинова. По крутому спуску, тропа пробегает  возле огрождения городского водозабора (8,4км) и через точку соединения с “Зелёным” маршрутом (9,8 км). Далее направлается в сторону автостоянки, где находится начало и конез маршрута. Там и заканчивается “Красный” маршрут.

В зимнее время года, когда землю покрывает достаточный слой снежного покрова, „Зелёный” и “Красный” маршруты Nordic Walking становятся прекрасными лыжными тропами. Они обозначены с двух сторон так, чтобы можно было их преодолеть в обеих направлениях.

 

 

[:]