[:pl]Off Road 4×4, wczasy jesienią, zimą i wiosną[:en]Off Road 4×4, holidays in autumn, winter and spring[:de]Off Road 4×4, Urlaub im Herbst, Winter und Frühling[:ru]Off Road 4×4, отдых осенью, зимой и весной[:]

[:pl]

Trasa znajduje się na szlaku fortyfikacji wojskowych, umocnień Wału Pomorskiego i byłego poligonu wojskowego.

Pomocne informacje to publikacje :
1. Borne Sulinowo z GPC po bunkrach
2. Turystyczno Edukacyjna Trasa Samochodowa Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego
3. http://www.frem.nl/

Turnusy trwają  1 tydzień rozpoczynają się w sobotę godz 14.00, a kończą w sobotę godz 11.00

Ceny jednostkowe :

 • Pokój 2-osobowy zwykły 120 zł
 • Pokój 2-osobowy Lux 151 zł
 • Pokój 3-osobowy 194 zł
 • Apartament  2-pokojowy 2+1 dla 3 osób 218 zł
 • Apartament 2 pokojowy 2+2 dla 4 osób 240 zł
 • Apartament 3 pokojowy 2+2+1 dla 5-6 osób 338 zł

 

 • Śniadanie 22 zł
 • Obiadokolacja 27 zł
 • Catering w terenie 35 zł

Zapewniamy przewodnika na wyprawy.
Proponujemy szlaki wzdłuż fortyfikacji wojskowych, Umocnienia Wału Pomorskiego.
Program na każdy dzień przewodnik ustala z wszystkimi załogami.
Cena za udział w wyprawie jest negocjowana i zależy od ilości załóg.

[:en]

Route goes on alongside the military and Wał Pomorski fortifications track and former military ground.

The following publications give helpful information:
1. Borne Sulinowo z GPS po bunkrach
2. Turystyczno Edukacyjna Trasa Samochodowa Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego
3. http://www.frem.nl/

Fixed periods go on one week long, and begin on Saturday at 2 p.m. ending week after at 11 a.m.

Price of one-week fixed period:

 • Double-room  (2 persons night+breakfast) =  980 zloty
 • Double-room segment (3 persons night+breakfast) = 1.470 zloty
 • Double-room segment (4 persons night+breakfast) = 1.960 zloty
 • Triple-room segment (5 persons night+breakfast) = 2.450 zloty
 • + VAT 8%
 • Double-room (2 persons night+breakfast+dinner) = 1.330 zloty
 • Double-room segment (3 persons night+breakfast+dinner) = 1.995  zloty
 • Double-room segment (4 persons night+breakfast+dinner) = 2.660  zloty
 • Triple-room segment (5 persons night+breakfast+dinner) = 3.460 zloty
 • + VAT 8%

We secure a guide for expeditions.
We propose routes alongside military fortifications, the ones of Wał Pomorski (Pommernstellung)
Every day’s programm is being discussed between the guide and all of the teams.
Cost of participation in expedition is negotiable and depends of teams’ number.

 

[:de]

Die Tour befindet sich auf der Strecke der militärischen Fliehburgen, des Pommern Dammes und des ehemaligen Truppenübungsplatz.

1. Borne Sulinowo z GPC po bunkrach
2. Turystyczno Edukacyjna Trasa Samochodowa Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego
3. http://www.frem.nl/

Der Turnus dauert eine Woche fängt am Samstag um 14 Uhr an und endet am Samstag um 11.00 Uhr.

Preis eines Wochen Turnus:

 • Zwei- Personen Zimmer ( 2 Personen Übernachtung + Früstück) = 980 zloty
 • Zwei- Personen Zimmer Segment ( 3 Personen Übernachtung + Früstück) = 1470 zloty
 • Zwei- Personen Zimmer Segment ( 4 Personen Übernachtung + Früstück) = 1960 zloty
 • Drei- Personen Zimmer Segment ( 5 Personen Übernachtung + Früstück) = 2450 zloty
 • + VAT 8%
 • Zwei- Personen Zimmer ( 2 Personen Übernachtung + Früstück + Abendessen) = 1330 zloty
 • Zwei- Personen Zimmer Segment ( 3 Personen Übernachtung + Früstück + Abendessen) = 1995 zloty
 • Zwei- Personen Zimmer Segment ( 4 Personen Übernachtung + Früstück + Abendessen) = 2660 zloty
 • Drei- Personen Zimmer Segment ( 5 Personen Übernachtung + Früstück + Abendessen) = 3460 zloty
 • + VAT 8%

Wir sichern Ihnen einen Tour-Führer.
Wir schlagen Ihnen Trassen entlang des Pommern Dammes und militärischen Fortifikationen vor.
Das Programm für jeden Tag bestimmt der  Tour-Führer mit allen Teilnehmern zusammen.
Der Preis der Teilnahme an einer Tour ist verhandelbar und hängt von der Teilnehmer Zahl ab.

 

[:ru]

 Траса проходит по пути военных укреплений Пoморского Вала и бывших боенных полигонов.

Следующие публикации содержат дополнительную информацию:
1. Borne Sulinowo z GPC po bunkrach
2. Turystyczno Edukacyjna Trasa Samochodowa Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego
3. http://www.frem.nl/

Смены продолжительностью в 1 неделю, начинаются в субботу в 14.00 и заканчиваются в субботу в 11.00

Цены недельной смены:

 • Комната 2-х местная (2 человека ночлег + завтрак) = 980 zloty
 • Сегмент 2-х комнатный (3 человека ночлег + завтрак) = 1 470 zloty
 • Сегмент 2-х комнатный (4 человека ночлег + завтрак) = 1 960 zloty
 • Сегмент 3-х комнатный (5 человек ночлег + завтрак) = 2 450  zloty
 • + VAT 8%

 

 • Комната 2-х местная (2 человека ночлег + завтрак + обедо-ужин) =  1 330 zloty
 • Сегмент 2-х комнатный (3 человека ночлег + завтрак+ обедо-ужин) = 1 995 zloty
 • Сегмент 2-х комнатный (4 человека ночлег + завтрак + обедо-ужин ) = 2 660 zloty
 • Сегмент 3-х комнатный (5 человек ночлег + завтрак + обедо-ужин) = 3 325  zloty
 • + VAT 8%

Гарантируем услуги экскурсовода во время похода.
Предлагаем маршрут вдоль военных фортификаций, укреплений Поморского Вала.
Программа на каждый день устанавливается экскурсоводом для всех команд.
Цена за участие в походе договорная и зависит от количества команд.

[:]